ECONYL – REGENERATION FOR LIFE

Vi upptäckte Econyl® för många år sedan och insåg snabbt att det var ett fantastiskt material i alla avseenden. Vi har sedan dess sett varumärket växa och bli vida känt över hela världen. Vårt långa samarbete med Aquafil kommer att fortsätta och vi har många nya produkter på gång som är av ECONYL® .

Dykare som är på väg att bärga så kallade spöknät som flyter omkring i haven

SOME SEE TRASH – OTHERS SEE TREASURES.

Avfall som förr grävdes ner i marken eller övergavs i världshaven för att man har ansåg att det är värdelöst tas nu omhand och används som råvara i en unik process. Fisknät, heltäckningsmattor, textilavfall och plastkomponenter, som annars skulle bli ett stort miljöproblem, samlas in och används till ECONYL® Regenerations-system. En unik kemisk och mekanisk process som gör det möjligt att återskapa nylon 6-polymer av nylonavfall till att vara identiska med ursprungs PA6-polymer. Dessa bearbetas sedan till NTF-nylongarn som håller samma renhet, styrka och egenskaper som hos ursprungsnylon (virgin nylon). Slutligen blir allt till tyger/textilprodukter med dubbel fördel för miljön. Dels används inget fossilt råmaterial vid tillverkning av ny nylon och dessutom tar man hand om det som annars skulle belasta miljön hårt. Att återskapa ett material är inte samma sak som att återvinna, vilket gör denna process unik.

För varje 10 000 ton ECONYL® PA6-polymer sparar man 70 tusen fat råolja, utsläpp av 57 tusen ton koldioxidekvivalenter och 1.012 tusen GJ på den totala primära energibehovet.

År 2017 startade Aquafil ett flerårigt forskningsprojekt i samarbete med Genomatica Inc., som syftar till att producera Nylon genom att endast använda förnybara växtbaserade material för att ersätta de som härrör från råolja, som vanligtvis används i nylonindustrin. Samtidigt lanserades EFFECTIVE-projektet: det är ett av de viktigaste industriella initiativen som syftar till att införa principerna för cirkulär ekonomi i textil- och förpackningssektorn. Projektet, som samordnas av Aquafil och finansieras av det europeiska forskningsprogrammet H2020, syftar till att utveckla innovativa material (såsom bio-nylon) från förnybara råvaror.